Nya verk

2021-03/img-5633 Suezkanalen, 90x117 cm, mars 2021
2021-03/img-5638 Genom Röda Havet, 90x117 cm, mars 2021
2021-03/img-5631 Genom Röda Havet, 90x117 cm, mars 2021
2021-03/img-5643 I silver, 40x50 cm, blandteknik,februari 2021
2021-03/1615387478_img-5612 Urnan ombord, 50x60 cm, mars 2021
2021-03/1615387501_img-562  Genom Suezkanalen, 50x60 cm, mars 2021
2021-03/img-5619 50x60 cm Urnan ombord, 50x60 cm, feb. 2021
2021-03/img-5624 50x60 cm Urnan ombord, 50x60 cm, feb. 2021
2021-03/img-5616 50x60 cm, Norrut, 50x60 cm, feb. 2021
2021-03/img-5613 50x60 cm Norrut, 50x60 cm, feb.2021
2021-03/1615735950_img-5626 Norrut, 50x60 cm, februari 2021
2021-03/img-5614 Norrut, 50x60 cm, februari 2021
img-5501
2022-11/img-e0872